Cesta v čase


Výroba copilitu (kopilitu, profilového skla) začala probíhat v prvních desetiletích po druhé světové válce, kdy bylo profilované sklo používáno jako levné a nákladově efektivní řešení pro jednoduché průmyslové a komerční budovy. Tvar, velikost a síla skleněné lamely byla dána tehdejšími technologiemi a možnosti strojního vyrábění.

V roce 1964 byla zaregistrována značka „Copilit PROFILGLAS“ společností VEB Guss- und Farbenglaswerke Pirma-Copitz.

V následujících letech bylo profilové sklo využíváno téměř výhradně pro průmyslové objekty a jeho využití zejména s ohledem na fyzikální parametry postupně upadalo.

V roce 1987 výrobce plochého skla společnost Lamberts otevřela divizi výroby copilitu pod názvem Linit a začala vyrábět skleněné tvárnice nových rozměrů a různých povrchových úprav. S rozvojem prodeje skleněných tvárnic dochází i ke zlepšování fyzikálních parametrů a bezpečnosti skleněných tvárnic.

V posledních letech se skleněné tvárnice čím dál více využívají ke kompletnímu opláštění administrativních budov, průmyslových objektů a jako designové prvky jsou využívány v interiérových prostorách.  Copilit se používá pro komplikované architektonické projekty zaměřené na design po celém světě. Jsou to například muzea, divadla, nákupní centra, stadiony a mnoho dalších budov.

Copilit PROFILGLAS 1964