Základní rozměrové typy, informace


Copilit (kopilit) je profilové sklo tvaru U, vyráběné dle nejpřísnějších kvalitativních měřítek. Copilit je vyráběn v 7 základních rozměrových typech, které se od sebe liší pohledovou šířkou skla (A), stavební hloubkou příruby skla (B) a sílou stěny skla (C). Maximální možná vyrobitelná délka skla je 7000 mm.

Základní rozměrové typy:

Použití:

  • ve verzi zdvojeného zasklení s přerušeným tepelným mostem pro obvodové izolované stěny
  • ve verzi trojitého zasklení W161 s přerušeným tepelným mostem pro obvodové izolované stěny
  • ve verzi zdvojeného zasklení bez přerušení tepelného mostu pro interiérové příčky a sprchové zástěny
  • ve verzi jednoduchého zasklení pro přísvětlíky a designové obklady stěn, recepčních pultů a odlehčených přestavitelných příček